Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

-General Information/Genel Bilgilendirme

21.09.2021 11:41

General information

 

More than 300 international students are studying at Fırat University, Institute of Science and Technology. This number is increasing day by day. The main reasons why our institute is preferred by foreign students are; The academic success of our university is the support of the advisors to the students and the city of Elazig offering the students an economical and comfortable life.

Candidates who want to receive their master's or doctorate education at the Graduate School of Natural and Applied Sciences should first determine the department they want to study. These departments can be accessed from the link below:

 

http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/423 Next, they need to identify the faculty members related to the field and subject they want to work with.

 

The official websites of the departments contain information about faculty members and them. Candidates should contact the faculty member they want to work with by e-mail. Because if one of the Faculty Members of the Fırat University Institute of Science and Technology does not accept to act as the candidate's advisor, the candidate cannot apply to the Graduate School.

 

A candidate must register and apply in the Online Application Automation System (BOS) after receiving acceptance from the Faculty Member of the Fırat University, Institute of Science and Technology.

 

The candidate must upload all the information and documents related to the application to the BOS. Applications by e-mail or otherwise are not accepted outside the BOS.

 

Program Continuation Conditions

 

(1) International students who do not speak Turkish can apply for postgraduate education, but it is obligatory for international students to know Turkish at least at B2 level and certify this situation in order to enroll and start their education.

 

(2) International students must have a C1 level Turkish certificate by the end of their maximum period in order to graduate. Otherwise, they will not be able to graduate and receive a diploma, and their registration will be deleted at the end of their maximum term.

 

(3) Students who have the right to final registration and who certify that they know Turkish at the B2 level are assigned an advisor after final registration. The student, who is appointed as an advisor, starts his/her academic education by registering with his/her advisor.

 

(4) At the beginning of each academic year, on the dates announced on the related institute website, Fırat University TÖMER (Fırat University Turkish Teaching and Application Center) conducts the Turkish Language Level Examination for graduate students. Those who receive a B2 Level Turkish Language Certificate in this exam conducted by TÖMER can start their academic education.

 

(5) Students who do not have a B2 or higher level certificate must attend the Turkish preparatory education given by Fırat University TÖMER. Turkish preparatory education lasts for two semesters at most. This period can be extended for a maximum of one semester, with the proposal of the Institute Department / Department / Program and the decision of the Institute Administrative Board. At the end of these periods, those who cannot obtain a certificate at least at B2 level from the TÖMER exam or other exams accepted by the Institute Administrative Board are dismissed from the Institute.

 

(6) Students who are accepted to the Institute with the condition of Turkish preparatory education must take their Turkish education from Fırat University TÖMER. Otherwise, the student is dismissed from the Institute.

 

(7) Even if a student who is registered to the relevant Institute and continues his education at TÖMER in order to obtain a Turkish language certificate, receives a B2 language certificate in an exam at TÖMER in the middle of the semester, he can start his academic education only at the beginning of the academic year (the first two weeks according to the academic calendar). in) can start.

 

Fees and Financial Provisions

 

Tuition Fee

 

(1) The tuition fees to be paid by international students are determined by the University Administrative Board in accordance with the "Decision on the Determination of Tuition Fees and Contribution to be Taken as Student Contribution to the Current Service Costs in Higher Education Institutions", which is published in the Official Gazette every year.

 

(2) Students who are not exempt from tuition fees through bilateral agreements between countries are obliged to pay the tuition fees specified in the first paragraph.

 

(3) The tuition fee is paid by the student at the beginning of each semester, during the new registration or registration renewal phase.

 

(4) The student is obliged to pay in advance the "distance education material fee" determined by the University Administrative Board every year.

 

(5) If the student leaves voluntarily or his registration is canceled for any other reason, the fees paid to the University are not refunded.

 

Health insurance

 

(1) International students admitted to graduate programs are obliged to act in accordance with the rules of the Social Security Institution of the Republic of Turkey and to have health insurance within the legal period.

Genel Bilgilendirme

 

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 300’ü aşkın uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Enstitümüzün yabancı uyruklu öğrenciler tarafından tercih edilmesinin temel nedenleri; Üniversitemizin akademik başarısı, danışman öğretim üyelerinin öğrencilerine olan desteği ve Elazığ Şehrinin öğrenciye ekonomik ve konforlu bir yaşam sunmasıdır.

Yüksek lisans veya doktora eğitimini Fen Bilimleri Enstitüsünde almak isteyen adaylar öncelikle eğitim almak istedikleri anabilim dalını belirlemelidirler. Bu anabilim dallarına aşağıdaki linkten ulaşabilirler:

 

http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/423 Daha sonra çalışmak istedikleri alan ve konu ile ilgili öğretim üyelerini tespit etmeleri gerekmektedir.

 

Anabilim dallarının resmi internet sitelerinde öğretim üyeleri ve onlarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Adaylar, çalışmak istedikleri öğretim üyesi ile e-posta ile iletişime geçmelidirler. Çünkü Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyelerinden biri adayın danışmanlığını üstlenmeyi kabul etmezse, aday Enstitüye başvuru yapamaz.

 

Bir aday, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesinden kabul aldıktan sonra Online başvuru otomasyon sistemine (BOS) kayıt olmalı ve başvurusunu yapmalıdır.

 

Aday, başvuru ile ilgili tüm bilgi ve belgelerini BOS’a yüklemelidir. BOS’un dışında e-posta ile veya başka bir şekilde başvuru kabul edilmemektedir.

 

Programa Devam Koşulları

 

(1) Türkçe bilmeyen uluslararası öğrenciler lisansüstü eğitim için başvuru yapabilirler ancak uluslararası öğrencilerin ders kaydı yapıp eğitimlerine başlayabilmeleri için en az B2 seviyesinde Türkçe bilmeleri ve bu durumu belgelendirmeleri zorunludur.

 

(2) Uluslararası öğrenciler mezun olabilmek için azami sürelerinin sonuna kadar C1 seviyesinde Türkçe sertifikaya sahip olmalıdırlar. Aksi takdirde mezun olup, diploma alamazlar ve azami sürelerinin sonunda kayıtları silinir.

 

(3) Kesin kayıt hakkı kazanan ve B2 düzeyinde Türkçe bildiğini belgeleyen öğrencilere, kesin kaydı yapıldıktan sonra danışman ataması yapılır. Danışman ataması yapılan öğrenci, danışmanı ile birlikte ders kaydını yaparak, akademik eğitimine başlar.

 

(4) Her eğitim-öğretim döneminin başında, ilgili enstitü internet sitesinde ilan edilen tarihlerde, Fırat Üniversitesi TÖMER (Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezini) lisansüstü öğrenciler için Türkçe Dil Seviye Tespit Sınavı yapar. TÖMER’in yaptığı bu sınavda B2 Seviye Türkçe Dil Sertifikası alanlar, akademik eğitimlerine başlayabilirler.

 

(5) B2 ve üstü düzeyde sertifikası olmayan öğrenciler, Fırat Üniversitesi TÖMER tarafından verilen Türkçe hazırlık eğitimine katılmak zorundadır. Türkçe hazırlık eğitimi en fazla iki yarıyıldır. Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı/Programının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu süre en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Bu sürelerin sonunda TÖMER sınavından veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan en az B2 düzeyinde sertifika alamayanların Enstitü ile ilişikleri kesilir.

 

(6) Enstitüde Türkçe hazırlık eğitim şartı ile kabul alan öğrenciler, Türkçe eğitimlerini Fırat Üniversitesi TÖMER’den almak zorundadırlar. Aksi durumda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

(7) İlgili Enstitüye kesin kaydı yapılan ve Türkçe dil belgesi almak için TÖMER’de eğitimine devam eden bir öğrenci, TÖMER’in dönem ortasındaki bir sınavında B2 dil sertifikası alsa bile akademik eğitimine ancak eğitim-öğretim dönemlerinin başında (akademik takvime göre ilk iki hafta içerisinde) başlayabilir.

 

Ücretler ve Mali Hükümler

 

Öğrenim Ücreti

 

(1) Uluslararası öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, her yıl Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

(2) Ülkeler arasındaki ikili anlaşmalarla öğrenim ücretlerinden muaf olmayan öğrenciler, birinci fıkrada belirtilen öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür.                      

 

(3) Öğrenim ücreti, her yarıyıl başında, yeni kayıt veya kayıt yenileme aşamasında öğrenci tarafından ödenir.

 

(4) Öğrenci, Üniversite Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği “uzaktan öğretim materyal ücretini” peşin ödemekle yükümlüdür.

 

(5) Öğrencinin kendi isteğiyle ayrılması veya başka bir nedenle kaydının silinmesi halinde Üniversiteye ödediği ücretler iade edilmez.

 

Sağlık Sigortası

 

(1) Lisansüstü programlara kabul edilen uluslararası öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu kurallarına uygun hareket etmekle ve yasal süresi içerisinde sağlık sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

 

 

Hızlı Erişim