Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- TEZ SAVUNMASI VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ

21.09.2021 08:48

- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI TARİHİ ALMAK İÇİN GEREKLİ FORMLAR ( Anabilim Dalı Kurul Kararı Gerekli)

FORM-40 TEZ DEĞERLENDİRME ve SINAV JÜRİSİ ÖNERİ FORMU     

FORM-41 TEZ ÖN KONTROL ve TESLİM FORMU                              

FORM-42 TEZ ÇALIŞMASI ETİK BEYANI                                             

FORM-43 YAYIN ŞARTI TİK ONAYI (Sadece Doktora İçin gerekli)         

- TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI GÖNDERİLMESİ GEREKEN FORMLAR ( Üst Yazı Yeterli)

ADIM:1 Savunma sınavı takip eden 3 gün içerisinde aşağıdaki formlar üst yazı ile anabilim dalı tarafından enstitümüze gönderilmelidir.

FORM - 46 TEZ SAVUNMA TUTANAĞI                                                 

FORM- 47  BİREYSEL DEĞERLENDİRME RAPORU                                 

ADIM:2 Yukarıdaki adımdan sonra tezin en son hali http://fen.firat.edu.tr/tr/page/7292 linkinde yer alan ONLİNE 2 formu kullanılarak pdf olarak enstitümüze gönderilir. Baskı onay maili öğrenci ve danışman öğretim üyesine gönderildikten sonra aşağıdaki dökümanlar FORM-48 ile birlikte elden savunma sınavını takip eden 1-ay içinde enstitümüze teslim edilir.

FORM- 48 TEZ SON KONTROL VE TESLİM FORMU                               

-Tezin ciltlenmiş 3 nüshası (Jüri tarafından mavi mürekkepli kalem ile imzalı), 

-Tezin son halinin PDF formatlı dosyası ve Türkçe-İngilizce Özetlerin (ayrı dosyalarda) ve sınav uzaktan yapılmış ise Tez savunma sınavı video kaydınının bulunduğu 1 adet kapaklı CD

-http:/tez.yok.gov.tr adresinden Ulusal Tez Merkezi Veri Giriş formunun imzalı çıktısı

-İlişik Kesme Belgesi (FORM-13) ve öğrenci kimliği

Hızlı Erişim