Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

-TEZ ,SEMİNER, YETERLİK İŞLEMLERİ

21.09.2021 08:46

 -YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA SEMİNERİ ( Üst Yazı Yeterli)

Yüksek Lisans ve Doktora Semineri sunumundan önce yapılacak herhangi bir işlem yoktur. Sunumdan sonra http://fen.firat.edu.tr/tr/page/7291 linkinde yer alan şablona göre yazılan Seminer pdf olarak FORM-24 ile birlikte Anabilim dalı aracılığı ile üst yazı ile enstitüye gönderilir.

FORM-24 SEMİNER DEĞERLENDİRME TUTANAĞI                                           

- YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU ÖNERİSİ (Anabilim Dalı Kurul Kararı Gerekli)

FORM-30 YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU                                 

FORM-31 TEZ KONUSU ve PLANI (Öğrenci tarafından hazırlanır)                 

FORM-32 FİKİR HAK SAHİPLİĞİ BEYANI (isteğe bağlı )                                    

-DOKTORA YETERLİK SINAVI İLE İLGİLİ FORMLAR ( Üst Yazı Yeterli)

A) Doktora Yeterlik dersine kayıt yaptıran bir öğrenci Nisan-Mayıs/Kasım-Aralık aylarında Yeterlik sınavına girmek için aşağıdaki dilekçe ve formu anabilim dalı aracılığı ile üst yazı ile enstitüye göndermelidir. Tüm öğrencilerimizin aşağıdaki evraklara ilave olarak İngilizce yeterlik belgelerinide eklemesi gerekmektedir.

DOKTORA YETERLİK BAŞVURU DİLEKÇESİ                                                   

FORM-28 DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU                            

B) Doktora Yeterlik sınavından sonra üç gün içerisinde aşağıdaki formların anabilim dalı aracılığı ile üst yazısı ile enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca sınav soru ve cevaplarının yer aldığı kapalı zarf ve sınav online yapılmış ise sınav kaydının yer aldığı 1 adet cd elden Enstitümüze teslim edilmelidir.

FORM-25 DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ TUTANAĞI                                   

FORM-26 DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ KARAR TUTANAĞI                         

-TEZ İZLEME KOMİTESİ ( Anabilim Dalı Kurul Kararı Gerekli)

Tez İzleme Komitesi Oluşturma Dilekçesi                                                         

- DOKTORA TEZ KONUSU ÖNERİSİ (Üst Yazı Yeterli)

FORM-31 TEZ KONUSU ve PLANI (Öğrenci tarafından hazırlanır)                  

FORM-32 FİKİR HAK SAHİPLİĞİ BEYANI (isteğe bağlı )                                    

FORM-33 TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI DAVETİ                                       

FORM-34 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI                    

-TEZ İZLEME KOMİTESİ İLERLEME RAPORU (Üst Yazı Yeterli)

FORM-33 TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI DAVETİ                                      

FORM-35 TEZ İLERLEME RAPORU (Öğrenci tarafından hazırlanır)                

FORM-36 TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI                                 

Hızlı Erişim