Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

21.09.2021 07:44

1. Bilimsel Hazırlık Programı hangi öğrencilere uygulanır?

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar için, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

2. Bilimsel Hazırlık Programı süresi ne kadardır?

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.

3. Bilimsel Hazırlık Programında en kaç kredi ders alınmalıdır?

Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler en az 10 ulusal kredi olmalıdır.

4. Bilimsel Hazırlık Programında bir dönemde en fazla kaç kredilik ders alınabilir?

Bilimsel hazırlık programında bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 ulusal kredilik ders alabilir.

5. Bilimsel Hazırlık Programında alınacak dersler nasıl belirlenir?

Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı, program yürütme kurulu/ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

6. Bilimsel Hazırlık Programında hangi programdan ders alınabilir?

Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler; yüksek lisans programları için lisans programlarından, doktora programları için lisans ve/veya yüksek lisans programlarından da seçilebilir.

7. Bilimsel Hazırlık Programı alması gereken öğrenciler hangi formları doldurmak zorundadır?

Öğrencinin en az 10 ulusal kredilik lisans dersi almasına karar verilmesi halinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bu durumda FORM-17 bilgisayarla doldurulup anabilim dalı başkanlığı üst yazıyla Enstitüye iletilir.

8. Bilimsel Hazırlık programında alınan ve başarılan dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli kredili derslerin yerine kullanılabilir mi?

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

9. Bilimsel Hazırlık Programında alınan ve başarılan dersler öğrencinin program transkriptinde görülür mü?

Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrenim durum belgesinde (transkript) görülür, ancak ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

10. Bilimsel Hazırlık Programında alınması gereken dersleri başaramayan öğrenci programa devam edebilir mi?

Hayır. Bilimsel Hazırlık Programı süresi sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 

 

Hızlı Erişim