Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- YATAY GEÇİŞ

21.09.2021 07:29

1. Yatay Geçiş yolu ile Lisansüstü öğrenci kabulu nasıl yapılır?

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları senato tarafından belirlenir.

2. Yatay Geçiş için hangi koşullara sahip olmak gerekir?

Lisansüstü programın başvuru koşullarını sağlamak, ders döneminde olmak, en az bir dönem ders almış olmak ve aldığı derslerin hepsinden başarılı olmak koşuluyla, not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisansta 75/100, doktorada ise 85/100 ve üzeri olan öğrencilerin başvurusu kabul edilir.

3. Yatay Geçiş için başvuru nasıl yapılır?

Öğrenci FORM-4 ü doldurarak Formda belirtilen ek belgeler ile birlikte Enstitüye müracaat eder. Yatay geçiş için enstitüye başvuran öğrenci, dilekçesine kayıtlı bulunduğu programda okuduğu dersleri ve aldığı notları, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu öğrenciden başvuru için başka belgeler de isteyebilir.

4. Yatay Geçiş başvurusundan sonra süreç nasıl işler?

Enstitü yönetim kurulunda görüşülmek üzere, yatay geçiş için başvuran öğrenciler hakkında program/anabilim dalından görüş istenir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu, öğrencilerin durumunu, programların ve derslerin eşdeğerlik ve yakınlıkları bakımından değerlendirerek ilgili enstitüye görüş bildirir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunu görüşü ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş kesinleşir. Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin danışmanı ve intibakı için daha önce aldığı derslerden kredi ve başarı notuyla birlikte aktarılacak veya muaf tutulacağı dersler program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinlik kazanır. Yatay geçişi uygun bulunmayan öğrencilerin ise kabul edilmeme nedeni enstitüye bir rapor ile bildirilir.

5. Yeterlilik ve Tez döneminde yatay geçiş kabul edilir mi?

Yeterlilik ve tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.

6. Bilimsel Hazırlık programına Yatay Geçiş yapılabilir mi?

Bilimsel hazırlık programına ve programlar içerisinde açılan kurslara yatay geçiş yapılamaz.

7. Yatay Geçiş dışındaki intibaklarda durum nasıldır?

Yatay geçiş dışında yapılacak intibaklarda bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla bir öğrencinin; enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak alıp başardığı dersler, enstitünün ders başarı ölçütlerini sağlaması şartıyla danışmanı ve program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa kredi ve başarı notuyla birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir.

 

 

 

 

Hızlı Erişim