Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- DOKTORA

21.09.2021 07:27

1. Doktora programının amacı nedir?

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

2. Doktora programı ikinci öğretim olarak açılabilir mi?

Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

3. Doktorada kredili bir ders için ara sınav ve genel sınavın etki oranı nedir?

Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ara sınav notu ile genel sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır ve aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

4. Doktorada kredili bir dersten başarılı olmak için ara sınav ve genel sınav aritmetik ortalaması en az kaç olmalıdır?

Doktorada kredili bir dersten dersten başarılı sayılmak için harf notunun en az CB veya en az 75 puan olması gerekir.

5. Doktorada bütünleme sınavı var mıdır?

Evet. Genel sınavda başarısız olan bir öğrenci bütünleme sınavına girebilir.

6. Doktora programının azami tamamlama süresi ne kadardır?

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

7. Doktorada kredili dersleri başarı ile tamamlamak için azami süre ne kadardır?

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

8. Öğrencinin Doktora tez savunma sınavına girebilmesi ve Doktora tezinin sonuçlandırılması için hangi koşulların sağlanması gerekmektedir?

  • En az 3 olumlu tez izleme komite raporu

  • En az 240 AKTS kredisi 

  • En az 24 Kredilik ders

  • 9. sorudaki yayın şartlarından en az birini yerine getirmelidir.

9. Doktora tez savunmasına girebilmek için hangi yayın şartını yerine getirmek gereklidir?

Aşağıdaki yayın şartlarından en az birini yerine getirmelidir.

  • Doktora tezinden üretilmiş uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayına kabul edilmiş en az bir adet makale, tez ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Bu dergi; SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index) içinde tanımlanan dergilerden olmalıdır.

  • Doktora tezinden üretilmiş yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda öğrenci tarafından en az bir adet sözlü bildiri sunulduğunu veya davetli konuşmacı olunduğunu belirten yazı/katılım belgesi de yayımlanmış/yayına kabul edilmiş makale şartını sağlar.

 

 

 

 

Hızlı Erişim