Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- BAŞVURU SÜRECİ

21.09.2021 07:15

1. Yüksek Lisans Başvurularında ALES puanı gerekli midir?

Evet gereklidir. Başvuruda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en az 55 olmalıdır. ALES puanı 55 den düşük olan adaylar Yüksek Lisansa başvuru yapamazlar.

2. Yüksek Lisans Başvurularında Yabancı Dil puanı gerekli midir?

Hayır gerekli değildir. Ancak Öğrencinin 40 ve üzeri YDS veya eşdeğer yabancı dil puanı varsa, bu puan değerlendirmeyi %10 oranında etkiler.

3. Yüksek Lisans başvuru değerlendirmesi nasıl yapılır?

Değerlendirmede; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet notunun %40'ı, varsa YDS veya eş değer sınav puanının %10'u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarı puanına göre sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Başarı puanının eşitliği halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

4. FAS sınavı nedir, Yüksek Lisans ve Doktora başvuru sürecinde hangi öğrenciler bu sınava girmek zorundadır?

Farklı alan sınavı anlammına gelir. Lisans derecesini başvurduğu tezli yüksek lisans programından farklı alanda almış olan aday, öncelikle başvurduğu alanla ilgili yazılı olarak yapılacak Farklı Alan Sınavı (FAS)’na alınır. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday değerlendirmeye alınmaya hak kazanır. FAS sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Yüksek Lisans başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

5. Yüksek Lisans ve Doktora başvurularında bağıl sistemden mezun olan öğrencilerin not dönüşümleri nasıl yapılır?

Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz.

6. Doktora başvurularında ALES puanı gerekli midir?

Evet gereklidir. Başvuruda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en az 55 olmalıdır. ALES puanı 55 den düşük olan adaylar Yüksek Lisansa başvuru yapamazlar.

7. Doktora başvurularında Yabancı Dil puanı gerekli midir?

Evet gereklidir. YDS veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından en az 55 puana sahip olmak gerekir. Yabancı dil puanı 55 den düşük olan adaylar doktoraya başvuru yapamazlar.

8. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların hangi koşulları sağlaması gerekir?

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

 

 

 

Hızlı Erişim