Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Komisyonlar

01.09.2021 07:53

YÖK GELECEK PROJELERİ KOMİSYONU

Enstitü Yönetim temsilcisi: Doç. Dr. Emrah YILMAZ

                        Üye 1:  Arş. Gör. Dr. Mehmet KÖKÜM (Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

                        Üye 2: Kardelen YAVUZ (Fen Bilimleri Enstitüsü idari personeli)

                        Üye 3: Oğuzhan ORHAN (100/2000 doktora bursiyeri)

YÖK 100/2000 doktora burs programından burs alan öğrencilerin problemlerini çözmek, anabilim dalları ile ilgili öğrenciler arasında yaşanan koordinasyon sıkıntılarını ortadan kaldırmak bu komisyonun görevleri arasındadır. UNİP programı kapsamında üniversitemizde görev yapan akademik personelin koordinasyonunu sağlamak bu komisyonun başka bir görevidir.

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU

Enstitü Yönetim temsilcisi: Doç. Dr. Emrah YILMAZ

                        Üye 1:  Dr. Öğr. Üyesi Şeyda TAŞAR (Kimya Mühendisliği Bölümü)

                        Üye 2:  Dr. Öğr. Üyesi Beyda TAŞAR (Mekatronik Mühendisliği Bölümü)

                        Üye 3:  Öğr. Gör. Dr. Nilay Erdem AYYILDIZ (Yabancı Diller Yüksekokulu)

                        Üye 4:  Öğr. Gör. Remzi ÇALIŞIR (Rektörlük-TÖMER)

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci yer almaktadır. Bu öğrencilerin lisansüstü programlarına yerleştirilmesi ve eğitim öğretimleri sırasında önemli problemler ile ve belirsizliklerle karşılaşılmaktadır. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılması ve yabancı öğrenci kalitesinin arttırılması için bu komisyona önemli görevler düşmektedir.

 

BİLGİ İŞLEM, TANITIM VE İLETİŞİM KOMİSYONU

Enstitü Yönetim temsilcisi: Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAK

                        Üye 1:  Doç. Dr. Emrah YILMAZ (Matematik Bölümü)

                        Üye 2:  Dr. Öğr. Üyesi Seçil Tümen AKYILDIZ (Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

                        Üye 3: Arş. Gör. Yılmaz AYDIN (Yazılım Mühendisliği Bölümü)

                        Üye 4: Fırat Sevgili (Fen Bilimleri Enstitüsü idari personeli)

Fen Bilimleri Enstitü web sayfasının öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin daha etkili kullanabileceği bir şekle getirilmesi, enstitümüz bünyesindeki faaliyetlerin otomasyonlar kullanılarak daha basit bir şekilde yapılmasını sağlamak, açılacak sosyal medya hesapları ve yapılacak organizasyonlarla enstitümüze olan ilgiyi arttırmak bu komisyonun görevleridir.

 

ARŞİV AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU

Enstitü Yönetim temsilcisi: Prof. Dr. Kürşat ESAT ALYAMAÇ

                        Üye 1:  Dr. Öğr. Üyesi Melek URAL (Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı)

                        Üye 2:  Arş. Gör. Yılmaz AYDIN (Yazılım Mühendisliği Bölümü)

                        Üye 3:  Kardelen YAVUZ (Fen Bilimleri Enstitüsü idari personeli)

Fen Bilimleri Enstitüsü arşivinde yer alan belgelerin ilgili mevzuata göre elektronik ortama aktarılması ve istenildiği zaman hızlı bir şekilde bu evraklara ulaşılmasını sağlayacak bir sistemin oluşturulması belge yönetimi ve arşiv komisyonunun önemli görevleri arasındadır. Belge yönetimi ve elektronik arşiv uygulama süreçlerine ilişkin enstitü idari personeline yönelik eğitim programlarının planlanması, hazırlanması ve yürütülmesi, fiziksel arşiv işlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda enstitü yasal düzenlemelerinin öngördüğü çerçevede idari, hukuki, mali, kültürel ve araştırma değeri taşıyan arşiv belgelerini elektronik ortamda toplayarak belge yönetimi ve arşiv disiplinin öngördüğü ilke ve yöntemlere göre tasnif edilmesi, korunması ve araştırmaya açılması da bu komisyonun görevleri arasında yer alacaktır.

 

 

 

 

 

Hızlı Erişim