Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

FBD İçindekiler

.. :

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 
1. Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi
Removing Cationic Dye by Modified Pine Cow with Citric Acid
M. Şaban TANYILDIZI, H. Soner ALTUNDOĞAN
 
2. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Deri Ensizyonuyla Operasyon Uygulanması ve Balığın Canlılığının Kontrolü Üzerine Bir Araştırma
A Study On An Operation Applied With Skin Incision And Control Of Fish Aliveness In Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Mustafa SARIEYYÜPOĞLU, Mikail ÖZCAN, Sibel BARATA
 
3. Hastalık Belirtisi Gösteren Japon Balıkları (Carassius auratus)’nda Rastlanan Ektoparazitler ve Tedavisi
Ectoparasites in Goldfish (Carassius auratus) Symptoms of the Disease and Treatment
Sibel BARATA, Mustafa DÖRÜCÜ, Mikail ÖZCAN
 
4. Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinde (5.Bölge) Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Solungaçlarındaki Bakteriyel Floranın İncelenmesi
Grown Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) on the Gills Investigation of bacterial Flora in Pertek Keban Dam Lake Region (5.Zone)
Murat KOYUN, Engin ŞEKER 
 
5. Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’nın Otolit Biyometrisi
Otolith Biometry of Mirror Carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Living in Keban Dam Lake
Burcu SAYIN, Metin ÇALTA
 
6. Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinden Avlanabilen Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması
Investigation of Endohelminthes in Fish Caught in Pertek Region of Keban Dam Lake
Mustafa KAVAK, Engin ŞEKER 
 
7. Ateş Dikeninin (Pyracantha coccinea Roemer var. lalandi) Kırmızı Meyvelerindeki A, E, C Vitamini, β-Karoten, Likopen, Glutatyon ve Malondialdehit Miktarlarının Araştırılması
Investigation of Amounts of Vitamins A, E, C, β-carotene, Lycopene, Glutathione and Malondialdehyde in Red Fruit Pyracantha Coccinea Roemer var. Lalandi
Ebru ÇÖTELİ, Fikret KARATAŞ
 
 
 

Hızlı Erişim