Diller

Taşınır Kayıt

Taşınır Mal Kayıt – Kontrol İşlemleri Birimi

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.      Gelen evrak ve eklerin uygunluğun kontrol edilmesi ve birim içi sevki,

2.      Her türlü malzemenin giriş çıkış işlemlerinin talimatlara uygun olarak yapılması,

3.      Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerinin işlemlerinin talimatlara göre yürütülmesi,

4.      Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemlerinin yürütülmesi,

5.      Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

6.      Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarının incelenmesi,

7.     Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

8.     Uygunluk onay işlemlerinin yapılması,

9.     Malzeme Sayım İşlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapılması,

10. Mali yıl sonunda sayım cetvellerinin hazırlanması,

11. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

Türkçe