Diller

Mali işler

Mali İşler Birimi

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.     Birime gelen her türlü evrakın incelenmesi, gerekli üst yazının yazılması,

2.     Akademik personelin aylık, ek ders yüklerinin hesaplanma işlemlerinin yapılması,

3.     Yurtiçi-Yurtdışı, geçici-sürekli görev yollukları işlemlerinin yapılması,

4.     Akademik - İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak,

5.     Fakülte bütçesinin hazırlanması,

6.     Fakülte personeline ait her türlü özlük(terfi,kademe v.s.) – yolluk ödemelerinin yapılması,

7.     Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması, ödeme belgesinin hazırlanması,

8.     Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması,

9.     Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

10. Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

 

Türkçe