Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgi

.. :

Kurumsal Tarihçe

Enstitümüz 2547 sayılı kanun uyarınca 20 Şubat 1983 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Makine Eğitimi, Metalurji Eğitimi, Yapı Eğitimi, Su Ürünleri Temel Bilimler, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Biyoteknoloji ve Mimarlık olmak üzere 18 anabilim dalı bulunan Enstitümüz 1995 yılına kadar bu şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1995 yılından itibaren gelişimine devam etmiş ve sırasıyla;

1995 Bilgisayar Mühendisliği (Tezli YL ve DR),

1998 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezli YL ve DR),

1999 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi (kapalı),

2003 Biyomühendislik (Tezli YL ve DR),

2004 İstatistik (Tezli YL ve DR),

2011 Mekatronik Mühendisliği (Tezli YL ve DR),

2012 Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tezli YL ve DR),

        2013 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknolojileri (Tezli YL ve DR),

                 İnşaat Mühendisliği Teknolojileri (Tezli YL),

                 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Teknolojileri (Tezli YL ve DR),

        2013 Ekobilişim (Tezli YL),

                 İş ve Mühendislik Yönetimi (Tezli YL)

        2014 Makine Mühendisliği Teknolojileri (Tezli YL),

                 Otomotiv Mühendisliği (Tezli YL) ve

                 Yazılım Mühendisliği (Tezli YL ve DR),

        2015 Adli Bilişim Mühendisliği (Tezli YL),

        2019 Ocak: Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (Tezli YL),

        2019 Mayıs: Savunma Teknolojileri (Tezli YL),

 

anabilim dallarını açmıştır.

Enstitümüz halen 32 anabilim dalında aktif olmak üzere toplam 37 anabilim dalında eğitim öğretime devam etmektedir. Enstitümüz bünyesinde 12 anabilim dalında sadece yüksek lisans programı, 25 anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı açık olup, 2017–2018 eğitim-öğretim güz yarıyılı sonu itibariyle 1705 yüksek lisans ve 425 doktora programı öğrencisi olmak üzere toplam 2130 öğrenci eğitime devam etmektedir. Enstitü bünyesinde görevli personel sayısı 10 dur.

(2019-2023 Dönemi)

Misyonumuz

Ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim uzmanı ve öğretim elemanını karşılamak, dünya bilimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak üzere evrensel insani değerleri benimsemiş ve üretken araştırmacılar yetiştirmek, teknolojik gelişmeleri dünya çapında takip ederek bilgi birikimi oluşturmak ve bu teknolojilerin üretilmesine öncülük etmek görevlerimizdir.

Vizyonumuz

İdealimiz; dinamik, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını kültür haline getirmiş, bilgi ile yaşayan ve yaşatan, adaleti her şeyin üstünde tutan, paydaş memnuniyeti ile verimlilik üzerine kurduğu kalite standartlarına ve performans değerlerine sahip daima örnek gösterilecek lider bir kurum haline gelmektir.

Temel Değerlerimiz

·    Bilgi ile yaşatmak: Her konuda bilinç düzeyini yükselmek için çabalar, önyargıları kırar.

·    Akademik Özgürlük: Etik ve insani değerlere sadık kalarak özgürce bilimsel faaliyet gösterir.

·    Bilimsellik: Bulguya dayalı kurduğu politikalarını kişilerden bağımsız işletir. 

·    Çevreye Duyarlılık: Her alanda enerji verimliliğini önemser, canlılar için iş yapar.

·    Hoşgörü: Hataları telafi eder, yönetimde esneklik sınırları vardır, tüm düşüncelere açıktır.

·    Katılımcılık: Her düşüncenin ve emeğin kıymetini bilir, takım ruhuyla çalışır.

·    Paydaş Memnuniyeti: Neden enerji ve zaman harcadığını, kimin için çalıştığını iyi bilir.

·    Şeffaflık: Daima hesap verebilir ve izlenebilir, kaynaklarını ne için harcadığını bilir.

·    Yenilikçilik ve Girişimcilik: Özgün düşünce üretip ilk uygulayıcı olmak ister.

·    Sürdürülebilirlik: Kalite hedeflerini ve başarılarını kişilerden bağımsız devam ettirir.

 

 

Hızlı Erişim