Diller

Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

            Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 

1.   Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan ve programı ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

2.   Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.

3.   Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Türkçe