Diller

Yasal Mevzuat

 

YASAL MEVZUAT

 

Kanun No:

657  Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 52/b Maddesi

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38/a Maddesi

Görev Tanımının Amacı

 

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görev yapan akademik ve idari personelin görev tanımlarını belirlemek.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Fen Fakültesi Organları

 

Fakülte

 

Evrensel bilim ve çağdaş teknolojik gelişmeler doğrultusunda yüksek düzeyde eğitim-öğretim sunmak, bilimsel araştırma ve yayın yapmak.

 

Fakülte Organları

 

Fakültenin temel akademik ve idari organları; dekan, fakülte kurulu, fakülte yönetim kuruludur.

Türkçe