Diller

Satın alma birimi

Satınalma Birimi

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.     Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibi,

2.     Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması,

3.     Telefon faturalarının ödeme işlemlerinin yapılması,

4.     Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,

5.     Satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanması,

6.     Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

7.     Taşınır işlem fişinin muayane raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin sağlanması,

8.     Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

9.     Birim yazışma işlemlerinin yürütülmesi,

10. B.İ.M. ve Dekanlık malzemelerinin kişisel zimmet takibi,

11. Fakültemize gelen hibe – bağışların zimmetlenmesi ve takibi

12. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

Türkçe