Diller

Teknik İşler Birimi

Teknik İşler Birimi

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.      Fakültemizde teknik hizmet işlemlerini yapmak ve bu konuda organize programının yapılmasını sağlamak,

2.      Fakültemizde basit elektrik arızaları ile ilgili (florasan, anahtar, kablo v.b.) tamiratları yapmak,   

3.      Sivil Savunma İşlemleri, güvenlik ve yangın tertibat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

4.      Bina ve tesislerdeki arıza işlemlerini ilgili birimlere bildirmek ve takibini yapmak,

5.      Fakültemizde laboratuarlardaki tamir-bakım ve onarım işlemlerini sağlamak,

6.      Her türlü bilişim malzemelerinin tamir, onarım ve bakımını yapmak,

7.      Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

 

Türkçe