Diller

Dekan Sekreteri

Dekan Sekreteri

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.    Gelen yazı ve faksların kontrol edilmesi ve birim içi sevki,

2.     Dekan tarafından verilen talimatlara uygun olarak işlemlerin yapılması,

3.     Dekan tarafında verilen (davetiye, duyuru, tebrik v.s.) maillerin atılması,

4.    Dekanlıkça istenen telefonların bağlantı işlemleri,

5.    Gönderilen imzaları dekana imzalatıp ilgili birimlere göndermek,

6.     Uygunluk onay işlemlerinin yapılması,

7.     Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

8.     Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak,

9.     Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

Türkçe