Languages

Danışma Personeli - Teknisyen YRD. ve Laborant YRD.

 

Teknisyen Yardımcısı - Laborant Yardımcısı

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.      Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlamak,

2.      Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlamak,

3.      Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapmak,

4.      İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder, – Deney, test ve analiz bulgularını rapor etmek,

5.      Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte etmek ve bakımını yapmak,

6.      Öğretim elemanlarının laboratuardaki araştırma çalışmalarına yardımcı olmak,

7.      Bölüm Başkanı ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak,

 

Danışmada görevli personel

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.      Fakültenin güvenli bir şekilde giriş ve çıkışlarını sağlayacak kontrolleri yapmak,

2.      Fakültemize gelen kurum dışı kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak, güvenlik defterinde bu kişilerin kayıtlarını yapmak, yaka kartlarının giriş ve çıkışlarda kullanılmasını sağlamak,

3.      Fakültemize gelen kurum dışı kişilerin, akademik ve idari personel ile irtibatının sağlanmasına yardımcı olmak,

4.      Kantin, kafeterya ve fakülte içerisinde meydana gelen her türlü olayda, Üniversitemiz Güvenlik Birimi’ni  ve Fakülte Sekreterini bilgilendirmek,

5.      Günlük idari personel imza çizelgelerinin sorunsuz bir şekilde akışını sağlamak,

6.      Giriş-Çıkış kapıları ve turnikeleri kontrol altında tutmak, meydana gelen arızaları zamanında Fakülte Sekreterine bildirmek,

7.      Danışma birimi ve çevrelerinin temiz tutulmasına gayret göstermek,

8.      İzinsiz görev yerini terk etmemek,

9.      Dekanlık panolarına ilan, duyuruları yapmak ve bu işlemleri takip etmek,

10.  Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işler ve işlemlerin yapılması,

Turkish