Languages

Öğretim Elemanları

Öğretim Üyeleri

Yükseköğretim kurumlarında görevli yardımcı doçent, doçent ve profesörlerdir.

Görevleri:

1.      2547 sayılı kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

2.      Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

3.      İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

4.      Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

5.      İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar

Ders vermekle ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde, ilgili kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.

 

Görevleri

1.     Bilimsel araştırmalar ve yayın yapmak,

2.     Bölümce yapılan araştırmalara ve projelere katkıda bulunmak,

3.     Bölümü ilgilendiren idari konularda verilecek görevleri yapmak,

4.     Derslerle ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesinde öğretim üyelerine yardımcı olmak,

5.     İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Öğretim Yardımcıları

Yükseköğretim kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.

Araştırma Görevlileri

Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

Uzmanlar

Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim Yardımcılarının Görevleri

1.     Derslerle ilgili uygulama, laboratuvar vb. çalışmalarda,

2.     Ödev, proje vb. değerlendirmelerde,

3.     Sınav gözcülüğünde, araştırma ve deneylerde,

4.     Öğrenci danışmanlığı ve kayıt işlerinde,

Öğretim üyelerine yardımcı olmaktır.

5.     İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Turkish