Languages

İç hizmetler

İç Hizmetler Birimi

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.     Bina içi oda, derslik, ofis, salon v.b. yerler ile çevre temizliğinin yapılmasını sağlamak,

2.     Çevre düzenlemesi ile ilgilenmek,

3.     Fakültemizde düzenlenen Konferans, Kongre, Panel v.s. için davetiye ve afiş işlemlerini hazırlatmak, ilgili yerlere dağıtmak  ve takibi gerektiren işlemleri yapmak,

4.     Bina ve tesislerin ısıtma, aydınlatma işlemlerini takip etmek,

5.     Fotokopi çekimi ve sınav zamanı soruların basılması işlemlerini yürütmek,

6.     Fotokopi, baskı makinelerinin basit tamir-bakım ve onarım işlemlerini sağlamak,

7.     Konferans ve sunum salonu tahsis işlemlerinin yapmak,

8.     Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

9.     Dekanlık panolarına ilan, duyuruları yapmak ve işlemleri takip etmek,

10.   Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

          

Turkish